İNSAN KAYNAKLARI

Kutay Kutu olarak en önemli varlığımız insan kaynağıdır. İnsan kaynağına yapılan yatırım sonucunda firmanın en önemli katma değerini arttırdığı görüşündeyiz.İnsan kaynağı politikamızın amacı; çalışmaların hedeflenen düzeyde yürütülmesi için kadroların kurulması, bu kadrolara uygun personelin seçimi, yerleştirilmesi, eğitimi ve istihdam koşullarının belirlenmesidir.

İnsan kaynağı Politikamız

  • Şirketimizin amaç, gelişme ve hedefleri göz önünde tutularak, gerekli niteliklere sahip ve gelişme niteliği bulunan kişilerin istihdamı esas alınır.
  • Şirketimizin tüm personeline, yetenek ve yeterliliklerine göre çalışma şartları ile yetişme ve gelişmeleri bakımından adil ve eşit imkanlar sağlar.
  • Şirketimizin bütün personelinin kişiliğine saygı duyar ve haklarını korur.
  • Şirketimizin personelini başarıya, yaratıcılığa teşvik eder.
  • Şirketimiz, personelini ilgilendiren konularda zamanında haberdar eder.
  • şirketimiz, personelinin görüş ve fikirlerini yönetimine kolaylıkla bildirmesini sağlamak amacıyla her türlü haberleşme biçim ve kaynaklarını geliştirir.
  • Şirketimiz yapılan işin niteliğine uygun olarak personelin rahat ve güvenli iş ortamı ve şartları sağlar, moralinin yüksek tutulması için gerekli önlemler alır.
  • Şirketimizin yöneticileri kendilerine bağlı personelin işlerini verimli ve başarılı yapabilme düzeyine ulaştırılmasından, ayrılmaları ve terfileri halinde yerlerine geçecek elemanların yetiştirilmesinden sorumludur.

Sadece MS Office Word veya PDF formatı kabul edilir.

Yüzünüz görünür bir şekilde. JPG, PNG formatları.